TILAAJAN OPAS - LEIKKAUSVARAT

LEIKKAUSVARAT

Jos sivuissa/kuvissa on reunaan asti ulottuvia elementtejä (esim. kuvia tai väripalkkeja), on aineistossa huomioitava leikkausvarat (Bleed). Elementit tai kuvat jotka halutaan lopullisessa puhtaaksi leikatussa koossa reunaan asti, pitää viedä arkin yli leikkausvaran (Bleed) reunoihin. Leikkausvaraa on hyvä olla ainakin 3 mm sivun joka reunalla. Sisällytä leikkausmerkit (Cropmarks) mukaan tiedostoon. Aivan leikkauksen reunaan saakka tekstiä ei kannata kuitenkaan laittaa, koska leikkausvarat ovat kompensoimassa esim. paperin kutistumista tuotannossa. Tekstin ja muiden mukaan haluttavien elementtien sijainti puhtaaksi leikattavasta reunasta olisi suositeltavaa olla 2-3mm.

LEIKKASUVAROJEN (BLEED) TEKEMINEN INDESIGNISSA

InDesignissa ja muissa varsinaisissa taitto-ohjelmissa leikkausvarat määritetään uutta dokumenttia luodessa paperikoon yhteydessä. Jos dokumenttia luodessa leikkausvaroja ei ole määritelty, ne voidaan lisätä jälkikäteen valikon kohdasta ”File” --> ”Document Setup” --> ”Bleed”. Kaikki reunaan asti menevät elementit on vietävä dokumentin reunan yli leikkausvaran/bleedin reunaan asti. Bleedin reuna näkyy dokumentin ulkopuolella punaisena viivana (InDesign). Leikkausvarat ja –merkit on myös muistettava ottaa PDF:ää tehdessä mukaan. Esim. InDesignissa valinnan voi tehdä Export-vaiheessa ”Marks and Bleeds”-välilehdellä.

 

Lataa tästä mallitiedostoja