YMPÄRISTÖ

 

“Sen edestään löytää minkä taakseen jättää”

Pienillä teoilla ja valinnoilla niin yksityistaloudet kuin yrityksetkin voivat vaikuttaa suuresti ympäristömme tulevaisuuteen. 
Päivittäisessä tuotannossamme nämä pienet teot näkyvät mm. raaka-aine- ja materiaalivalinnoissamme, tuotantomme toimintatavoissa ja jätteen käsittelyssämme. Painolevyjen tulostuksessa olemme siirtyneet täysin kemiavapaaseen tuotantoon.
 

Käytämme Ekokompassia

Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Ekokompassi-järjestelmän avulla tähtäämme jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun, vastuullisiin hankintoihin mm. paperihankinnoissa sekä materiaalitehokkuuteen. 
Ekokompassi on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallinnoima ympäristöjärjestelmä ja perustuu vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin sekä ISO14001standardiin.