• Aihiolakkaus

  Lakkaus tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.

 • Ajettavuus

  Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

 • Arkistopaperi

  Virallinen paperi, vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

 • Arkki

  Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.

 • Arkki, Paino

  Painoarkki, painettu paperiarkki, joka käsittää tietyn määrän sivuja. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

 • Arkkitaitto

  Painoarkin taittaminen niin, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

 • Asemointi

  Sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdille luonnoksen mukaan.

 • Asemointi

  Arkkiasemointi eli sivujen sijoittaminen painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.

 • Bulkki

  Ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2. Hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3. Taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

 • Densiteetti

  Mittaluku, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

 • Digipaperit

  yleisnimike, erityisesti digitaalisiin tulostimiin (menetelminä elektrografia, elektrofotografia ja ionografia) soveltuvat paperit.

 • Digitaalinen painaminen

  Tietokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

 • Digitaalinen tulostaminen

  Tietokoneelta tapahtuva muuttuvan painoaihion tulostaminen suoraan paperille menetelminä mm. elektrofotografia, elektrografia ja ionografia.

 • Dispersiolakka

  Vesiohenteinen painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

 • Dummy

  Painotuotteen rakennemalli, joka on toteutettu ko. tuotteeseen valituista materiaaleista.

 • ECF (Elementary Chlorine Free)

  Ilman alkuaineklooria (kloorikaasua) valkaistu sellu.

 • Elektrofotografia

  Epäsuora tulostusmenetelmä, jossa laser- tai LED-valolla muodostetaan alkuperäisen kopio kuvarummulle. Pulveri- tai nestemäinen väri (tooneri) takertuu sähköisesti varatulle rummulle, josta se siirretään paperille. Kutsutaan myös Xerografiaksi.

 • Elektrografia

  Tulostusmenetelmä, jossa sähköinen varauskuva siirretään tulostusmedialle (suora menetelmä) tai reseptorirummulle (epäsuora menetelmä).

 • Esipainettu

  Ennen atk-tulostusta painettu arkki tai lomake. Laser saatta edellyttää erikoispaperia ja -värejä.

 • Grammapaino

  Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

 • Hapoton paperi

  Eli happovapaa paperi. Paperi, joka ei sisällä vapaita happoja. Kts. neutraaliliimaus.

 • Hienopaperi

  Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10% mekaanista massaa.

 • Hierre

  Haketta tai purua hiertäen valmistettu massa.

 • Hioke

  Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

 • Hioke 2

  Hiokepitoinen paperi paperi, joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

 • Hiokkeeton paperi

  Eli puuvapaa paperi, kemiallisesti valmistetusta paperimassasta (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä hioketta.

 • Huopaviimeistely

  Paperin pintakäsittely, jossa paperikoneen huovasta jää paperiin pintakuvio.

 • HWC (Heavy Weight Coated)

  Monikerrospäällystetty painopaperi.

 • Ionografia

  Nopea tooneripohjainen tulostusmenetelmä, jossa kuvarummulla muodostetaan varauskuvio pommittamalla rumpua ioneilla. Ionogeneraattorit ovat rivissä. Muuten samanlainen kuin elektrofotografia.

 • Itsejäljentävät paperit

  kts. kemiallisesti jäljentävät paperit.

 • Joutsenmerkki

  Virallinen pohjoismainen ympäristömerkki.

 • Jäljentävät paperit

  Kemiallisesti jäljentävät, sisältävät pieniä värikapseleita, jotka rikkoutuvat painalluksesta kun lomakkeelle kirjoitetaan ja värjäävät allaolevan paperin.

 • Jäljentävät paperit 1

  Mekaanisesti jäljentävät, taustalla karbooni tai muu värillinen pinta, joka kirjoitettaessa värjää allaolevan paperin.

 • Jäljentävät paperit 2

  Jälkikäsittely kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle.

 • Jäykkyys

  Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyden kanssa.

 • Kalanterointi

  Paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

 • Karheus

  Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

 • Kartonki

  Yleensä useasta kerroksesta valmistettu tuote, jota käytetään mm. korteissa ja kansissa sekä kuluttajapakkauksissa.

 • Kaseeraus

  Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

 • Kellastuminen

  Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

 • Kemiallinen massa

  Puusta kemiallisesti kuiduttamalla valmistettu massa, kts. selluloosa.

 • Kevyesti päällystetty paperi

  Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

 • Kierrätyskuitu

  Keräyspaperista valmistettua puukuitumassaa.

 • Kiilto

  Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.

 • Kiilto 1

  Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

 • Kiiltolaminointi

  Kiiltävällä erikoiskalvolla suoritettu laminointi.

 • Kiiltoväri

  Painoväri, joka kuivuu nopeasti tunkeutumatta paperiin.

 • Kohopaino

  Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjasimista ja kuvalaatoista.

 • Kompaktipinta

  100% peittävä väripinta.

 • Konepäällystetty paperi

  Suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

 • Konesuunta

  paperinvalmistuksessa paperin kulkusuunta. Tämä määrittää paperin kuitusuunnan.

 • Kontrasti

  Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

 • Korkopainanta

  Painanta, jossa kirjaimet ja kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä preeglaus.

 • Kosteus

  Paperin kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena (paperin ihannekosteus yleensä noin 45-55%).

 • Kuitukoostumus

  Paperin ja kartongin erilaisten kuitulajien keskinäinen suhde.

 • Kuitusuunta

  Paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

 • Kuultopaperi

  Läpinäkyvä erikoispaperi.

 • Kuumahierre

  Mekaaninen massa, joka valmistuksessa on ennen kuidutusta esikäsitelty höyryllä.

 • Laminointi

  Menetelmä, jolla yksi tai useampi raina tai arkki kiinnitetään toiseen arkkiin tai rainaan.

 • Laserointi

  Tulostusmenetelmä, jossa käytetään apuna lasersädettä.

 • Lisäyspainatus

  Taittamattomina säilytettyihin painoarkkeihin määräpaikkoihin myöhemmin suoritettava tekstin painatus. Kts. päällepainatus.

 • Look-through

  Paperin rakenne valoa vasten arvosteltuna.

 • Lujuus

  Paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa sitkeillä painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa. Tärkeä offsetpaperin ominaisuus.

 • LWC (Light Weight Coated)

  Kevyesti päällystetty, pääosin hiokkeellinen paperi.

 • Läpipainatus

  Painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.

 • Mainospahvi

  Laminoimalla aikaansaatu, paksu, päällystetty erikoispahvi (paksuus 0,75-3,5 mm).

 • Martiointi

  Kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

 • Mattakalanterointi

  Paperin kiillotus himmeäksi kalanterikoneessa.

 • Mattalakka

  Himmeäpintainen lakka.

 • Mattalaminointi

  Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

 • Mattapaperi

  Himmeäksi kiillotettu paperi.

 • Mekaaninen massa

  Mekaanisesti puusta kuidutettu massa. Kts. hioke, hierre.

 • MF (Machine Finished)

  Konekiiltoinen paperi. Pinta karheahkoa, paperikoneen kalanterilla puristettua.

 • MFC (Machine Finished Coated)

  Konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

 • MG (Machine Glazed)

  Toispuoleisesti konekiillotettu paperi.

 • Monikerroskartonki

  Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

 • Mottling

  Paperin epätasainen värjäytyminen.

 • MWC (Medium Weight Coated

  Kahteen kertaan päällystetty paperi.

 • Märkäluja paperi

  Paperi, joka säilyttää mekaanisen lujuutensa myös märkänä.

 • Neliömassa

  Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

 • Neutraaliliimaus

  Paperin pintaliimausmenetelmä, joka vähentää paperin happamuutta ja parantaa painatusominaisuuksia sekä arkistointikelpoisuutta.

 • Nidonta

  Koottujen, taitettujen arkkien nitominen liimalla ja stiftaaminen metallilangalla.

 • Nukkautuminen

  Paperin pinnan irtoaminen, joka johtuu painovärin tahmeudesta tai paperin huonosta laadusta.

 • Nuuttaus

  Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittumisen helpottamiseksi.

 • OCR-paperi

  Paperi joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan lajittelu- tai lukukoneeseen.

 • Offsetlakka

  Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

 • Offsetpaino

  Laakapainomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka luovuttaa sen edelleen paperille.

 • Offsetpaperi

  Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

 • Ohkopainopaperi

  Yleisnimitys ohuille, neliöpainoltaan korkeintaan 40 g/m2 papereille.

 • Opasiteetti

  Paperin läpikuultamattomuus, ilmoittaa kuinka suuren osan kohtisuoraan paperin pintaan suunnatusta valosta paperi imee itseensä.

 • Optinen kirkaste

  Paperin valmistuksessa paperin massaan lisättävä kemikaali, jota käytetään lisäämään paperin vaaleusvaikutelmaa.

 • Painettavuus

  Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

 • Painoalusta

  Yleisnimitys painotuotteessa käytettävästä materiaalista, kuten paperista, kartongista tai muovista.

 • Painoväriabsorptio

  Paperin tai kartongin kyky imeä painoväriä.

 • Pakotus

  kts. martiointi.

 • Paksuus

  Paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni=1/1000 mm).

 • Paperikoot

  Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.

 • Paperimassa

  Paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

 • Paperin pohjanmuodostus

  Formaatio, subjektiivinen paperin "pilvisyys" tarkasteltaessa paperia valoa vasten.

 • Pasta

  Päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessista. Valtaosa päällysteestä on kaoliinia eli eräänlaista savea.

 • Perforointi

  Lävistämällä paperiin tai kartonkiin tehty repäisyura.

 • Pergamiinipaperi

  Läpikuultava, rasvaa hylkivä paperi, jota käytetään kääre- ja kirjoituspaperina.

 • Pigmentoitu paperi

  Kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

 • Pigmentti

  Erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti jne.

 • Pintakäsittely

  Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. kalanteroimalla, liimaamalla tai päällystämällä.

 • Pintaliimattu paperi

  Pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

 • Pintalujuus

  Paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

 • Pintapaino

  Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja neliömassa.

 • Plaano

  Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

 • Pohjapaperi eli runkopaperi

  Päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

 • Poikittaiskoko

  Painotuote, jossa sivun leveys on suurempi kuin korkeus.

 • Postitaitto

  Tavallisin painoarkin taittomuoto. Arkki taitetaan ensin kahtia ja sen jälkeen uudelleen kahtia siten, että toinen taite on kohtisuorassa ensimmäistä vasten. Käytetään myös nimeä ristitaitto.

 • Preeglaus

  Painanta, jossa kirjaimet ja kuva tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

 • Puhtaaksileikkaus

  Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa tai arkkien ympärileikkaus ennen painatusta.

 • Pulveroituminen

  Painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaan.

 • Puolisidos

  Kirja, jonka selkä ja kulmat ovat eri materiaalia kuin kannet.

 • Puuvapaa paperi

  Hiokkeeton paperi. Valmistettu kemiallisesta massasta.

 • Pystykoko

  Painotuote, jossa sivun korkeus on leveyttä suurempi.

 • Päällepainatus

  Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

 • Päällyste

  Painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Kts. pasta.

 • Pölyäminen

  Löysästi sitoutuneiden hiukkasten irtoaminen paperin pinnasta tai reunasta jatkojalotusprosesseissa.

 • Raakakoko

  Puhtaaksileikkaamaton paperin koko.

 • Raamattupaperi

  Erittäin ohut 15-30 g/m2 paperilaatu, joka on sitkeää ja läpikuultavaa.

 • Rasteri

  Kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarvittava menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina pisteinä.

 • Rasteritiheys

  Määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys mahdollinen.

 • Riisi

  500 arkkia paperia.

 • Ritsaus

  Paperitarra-arkille muotoon tehty viiltoleikkaus, jotta tarra voidaan helposti irrottaa liimataustasta.

 • SC-paperi

  Superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

 • Selluloosa

  Eli sellu, kemiallisella prosessilla valmistettua puumassaa.

 • Seripaino

  Painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle.

 • Sidonta

  Arkin sitominen liinalangalla.

 • Siistaus

  Keräyspaperissa olevan painovärin poisto.

 • Sileys

  Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

 • Silkkimatta (silk)

  Himmeäksi kiillotettu paperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

 • Sinikopio

  Arkki- tai sivuasemoiduista filmeistä tehty valokopio, missä painoelementit ovat paikoillaan. Usein viimeinen tarkistusvaihe ennen painamista.

 • Solid board

  Puhtaasta selluloosasta valmistettu, usein monikerroksinen kartonki.

 • Stanssaus

  Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

 • Stiftaus

  Eli hakanidonta, nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään metallisin hakasin toisiinsa.

 • Superkalanterointi

  Paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

 • Syväpaino

  Menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat painovärisyvänteet.

 • Sävykuva

  Originaalikuva, esim. valokuva, jossa on suuri joukko eri tummia sävyjä.

 • Sävyntoisto

  Originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

 • Taidepainopaperi

  Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- tai mattapintaisista paperilaaduista.

 • Taiveura

  Nuuttaamalla tavallisesti kartonkiin puristettu ura, joka helpottaa taittamista.

 • TCF (Totally Chlorine Free)

  TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

 • Termografia

  Tulostusmenetelmä, jossa tulostusjälki synnytetään lämmön avulla. Suorassa menetelmässä käytetään erikoispaperia ja epäsuorassa menetelmässä (vaha, sublimaatio) irroitetaan väriä värinauhasta.

 • Teräspainatus

  Painatusmenetelmä, jossa painettu aihe muodostaa kohokuvion.

 • Täyteaineet eli fillerit

  Hienojakoiset, useimmiten valkoiset aineet, jotka seostetaan sulppuun eli kuitujen ja muiden paperin raaka-aineiden vesilietteeseen.

 • UUSI SANASTOJUTTU
 • Uusiomassa

  Keräyspaperista valmistettu paperimassa.

 • Uusiopaperi

  Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

 • UV-lakkaus

  Ultraviolettivalolla kuivatettava lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.

 • Vaaleus

  Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

 • Valkaisu

  Massan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

 • Valupäällystys

  Korkeakiiltoinen erikoispäällystys, joka on saatu aikaan kuivattamalla materiaali kiillotettua metallisylinteriä vasten.

 • Vesileima

  Paperin valmistuksen yhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

 • Viirapuoli

  Paperinvalmistuksessa käytettävää seulamaista materiaalia vasten ollut paperin pinta.

 • Värintarve

  Kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2), joka tarvitaan paperille tietyn densiteetin saavuttamiseksi.

 • WF (Woodfree)

  Sellusta valmistettu paperi.

 • Ympäristömerkki

  Viranomaisten myöntämä merkki tuotteelle, joka täyttää viranomaisten kriteerit ympäristöasioiden suhteen. Merkkiä ei voida ostaa esim. hyväntekeväisyys- tms. tarkoituksiin. Kts. Joutsenmerkki.