• Aihiolakkaus

    Lakkaus tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.

  • Ajettavuus

    Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

  • Arkistopaperi

    Virallinen paperi, vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

  • Arkki

    Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.

  • Arkki, Paino

    Painoarkki, painettu paperiarkki, joka käsittää tietyn määrän sivuja. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

  • Arkkitaitto

    Painoarkin taittaminen niin, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

  • Asemointi

    Sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdille luonnoksen mukaan.

  • Asemointi

    Arkkiasemointi eli sivujen sijoittaminen painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.

  • Bulkki

    Ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2. Hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3. Taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

  • Densiteetti

    Mittaluku, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

  • Digipaperit

    yleisnimike, erityisesti digitaalisiin tulostimiin (menetelminä elektrografia, elektrofotografia ja ionografia) soveltuvat paperit.

  • Digitaalinen painaminen

    Tietokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

  • Digitaalinen tulostaminen

    Tietokoneelta tapahtuva muuttuvan painoaihion tulostaminen suoraan paperille menetelminä mm. elektrofotografia, elektrografia ja ionografia.

  • Dispersiolakka

    Vesiohenteinen painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

  • Dummy

    Painotuotteen rakennemalli, joka on toteutettu ko. tuotteeseen valituista materiaaleista.

  • ECF (Elementary Chlorine Free)

    Ilman alkuaineklooria (kloorikaasua) valkaistu sellu.

  • Elektrofotografia

    Epäsuora tulostusmenetelmä, jossa laser- tai LED-valolla muodostetaan alkuperäisen kopio kuvarummulle. Pulveri- tai nestemäinen väri (tooneri) takertuu sähköisesti varatulle rummulle, josta se siirretään paperille. Kutsutaan myös Xerografiaksi.

  • Elektrografia

    Tulostusmenetelmä, jossa sähköinen varauskuva siirretään tulostusmedialle (suora menetelmä) tai reseptorirummulle (epäsuora menetelmä).

  • Esipainettu

    Ennen atk-tulostusta painettu arkki tai lomake. Laser saatta edellyttää erikoispaperia ja -värejä.

  • Grammapaino

    Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

  • Hapoton paperi

    Eli happovapaa paperi. Paperi, joka ei sisällä vapaita happoja. Kts. neutraaliliimaus.

  • Hienopaperi

    Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10% mekaanista massaa.

  • Hierre

    Haketta tai purua hiertäen valmistettu massa.

  • Hioke

    Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

  • Hioke 2

    Hiokepitoinen paperi paperi, joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

  • Hiokkeeton paperi

    Eli puuvapaa paperi, kemiallisesti valmistetusta paperimassasta (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä hioketta.

  • Huopaviimeistely

    Paperin pintakäsittely, jossa paperikoneen huovasta jää paperiin pintakuvio.

  • HWC (Heavy Weight Coated)

    Monikerrospäällystetty painopaperi.

  • Ionografia

    Nopea tooneripohjainen tulostusmenetelmä, jossa kuvarummulla muodostetaan varauskuvio pommittamalla rumpua ioneilla. Ionogeneraattorit ovat rivissä. Muuten samanlainen kuin elektrofotografia.

  • Itsejäljentävät paperit

    kts. kemiallisesti jäljentävät paperit.

  • Joutsenmerkki

    Virallinen pohjoismainen ympäristömerkki.

  • Jäljentävät paperit

    Kemiallisesti jäljentävät, sisältävät pieniä värikapseleita, jotka rikkoutuvat painalluksesta kun lomakkeelle kirjoitetaan ja värjäävät allaolevan paperin.

  • Jäljentävät paperit 1

    Mekaanisesti jäljentävät, taustalla karbooni tai muu värillinen pinta, joka kirjoitettaessa värjää allaolevan paperin.

  • Jäljentävät paperit 2

    Jälkikäsittely kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle.

  • Jäykkyys

    Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyden kanssa.

  • Kalanterointi

    Paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

  • Karheus

    Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

  • Kartonki

    Yleensä useasta kerroksesta valmistettu tuote, jota käytetään mm. korteissa ja kansissa sekä kuluttajapakkauksissa.

  • Kaseeraus

    Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

  • Kellastuminen

    Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

  • Kemiallinen massa

    Puusta kemiallisesti kuiduttamalla valmistettu massa, kts. selluloosa.

  • Kevyesti päällystetty paperi

    Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

  • Kierrätyskuitu

    Keräyspaperista valmistettua puukuitumassaa.

  • Kiilto

    Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.

  • Kiilto 1

    Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

  • Kiiltolaminointi

    Kiiltävällä erikoiskalvolla suoritettu laminointi.

  • Kiiltoväri

    Painoväri, joka kuivuu nopeasti tunkeutumatta paperiin.

  • Kohopaino

    Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjasimista ja kuvalaatoista.

  • Kompaktipinta

    100% peittävä väripinta.

  • Konepäällystetty paperi

    Suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

  • Konesuunta

    paperinvalmistuksessa paperin kulkusuunta. Tämä määrittää paperin kuitusuunnan.

  • Kontrasti

    Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

  • Korkopainanta

    Painanta, jossa kirjaimet ja kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä preeglaus.

  • Kosteus

    Paperin kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena (paperin ihannekosteus yleensä noin 45-55%).

  • Kuitukoostumus

    Paperin ja kartongin erilaisten kuitulajien keskinäinen suhde.

  • Kuitusuunta

    Paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

  • Kuultopaperi

    Läpinäkyvä erikoispaperi.

  • Kuumahierre

    Mekaaninen massa, joka valmistuksessa on ennen kuidutusta esikäsitelty höyryllä.

  • Laminointi

    Menetelmä, jolla yksi tai useampi raina tai arkki kiinnitetään toiseen arkkiin tai rainaan.

  • Laserointi

    Tulostusmenetelmä, jossa käytetään apuna lasersädettä.

  • Lisäyspainatus

    Taittamattomina säilytettyihin painoarkkeihin määräpaikkoihin myöhemmin suoritettava tekstin painatus. Kts. päällepainatus.

  • Look-through

    Paperin rakenne valoa vasten arvosteltuna.

  • Lujuus

    Paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa sitkeillä painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa. Tärkeä offsetpaperin ominaisuus.

  • LWC (Light Weight Coated)

    Kevyesti päällystetty, pääosin hiokkeellinen paperi.

  • Läpipainatus

    Painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.

  • Mainospahvi

    Laminoimalla aikaansaatu, paksu, päällystetty erikoispahvi (paksuus 0,75-3,5 mm).

  • Martiointi

    Kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

  • Mattakalanterointi

    Paperin kiillotus himmeäksi kalanterikoneessa.

  • Mattalakka

    Himmeäpintainen lakka.

  • Mattalaminointi

    Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

  • Mattapaperi

    Himmeäksi kiillotettu paperi.

  • Mekaaninen massa

    Mekaanisesti puusta kuidutettu massa. Kts. hioke, hierre.

  • MF (Machine Finished)

    Konekiiltoinen paperi. Pinta karheahkoa, paperikoneen kalanterilla puristettua.

  • MFC (Machine Finished Coated)

    Konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

  • MG (Machine Glazed)

    Toispuoleisesti konekiillotettu paperi.

  • Monikerroskartonki

    Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

  • Mottling

    Paperin epätasainen värjäytyminen.

  • MWC (Medium Weight Coated

    Kahteen kertaan päällystetty paperi.

  • Märkäluja paperi

    Paperi, joka säilyttää mekaanisen lujuutensa myös märkänä.

  • Neliömassa

    Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

  • Neutraaliliimaus

    Paperin pintaliimausmenetelmä, joka vähentää paperin happamuutta ja parantaa painatusominaisuuksia sekä arkistointikelpoisuutta.

  • Nidonta

    Koottujen, taitettujen arkkien nitominen liimalla ja stiftaaminen metallilangalla.

  • Nukkautuminen

    Paperin pinnan irtoaminen, joka johtuu painovärin tahmeudesta tai paperin huonosta laadusta.

  • Nuuttaus

    Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittumisen helpottamiseksi.

  • OCR-paperi

    Paperi joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan lajittelu- tai lukukoneeseen.

  • Offsetlakka

    Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

  • Offsetpaino

    Laakapainomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka luovuttaa sen edelleen paperille.

  • Offsetpaperi

    Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

  • Ohkopainopaperi

    Yleisnimitys ohuille, neliöpainoltaan korkeintaan 40 g/m2 papereille.

  • Opasiteetti

    Paperin läpikuultamattomuus, ilmoittaa kuinka suuren osan kohtisuoraan paperin pintaan suunnatusta valosta paperi imee itseensä.

  • Optinen kirkaste

    Paperin valmistuksessa paperin massaan lisättävä kemikaali, jota käytetään lisäämään paperin vaaleusvaikutelmaa.

  • Painettavuus

    Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

  • Painoalusta

    Yleisnimitys painotuotteessa käytettävästä materiaalista, kuten paperista, kartongista tai muovista.

  • Painoväriabsorptio

    Paperin tai kartongin kyky imeä painoväriä.

  • Pakotus

    kts. martiointi.

  • Paksuus

    Paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni=1/1000 mm).

  • Paperikoot

    Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.

  • Paperimassa

    Paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

  • Paperin pohjanmuodostus

    Formaatio, subjektiivinen paperin "pilvisyys" tarkasteltaessa paperia valoa vasten.

  • Pasta

    Päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessista. Valtaosa päällysteestä on kaoliinia eli eräänlaista savea.

  • Perforointi

    Lävistämällä paperiin tai kartonkiin tehty repäisyura.

  • Pergamiinipaperi

    Läpikuultava, rasvaa hylkivä paperi, jota käytetään kääre- ja kirjoituspaperina.

  • Pigmentoitu paperi

    Kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

  • Pigmentti

    Erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti jne.

  • Pintakäsittely

    Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. kalanteroimalla, liimaamalla tai päällystämällä.

  • Pintaliimattu paperi

    Pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

  • Pintalujuus

    Paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

  • Pintapaino

    Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja neliömassa.

  • Plaano

    Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

  • Pohjapaperi eli runkopaperi

    Päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

  • Poikittaiskoko

    Painotuote, jossa sivun leveys on suurempi kuin korkeus.

  • Postitaitto

    Tavallisin painoarkin taittomuoto. Arkki taitetaan ensin kahtia ja sen jälkeen uudelleen kahtia siten, että toinen taite on kohtisuorassa ensimmäistä vasten. Käytetään myös nimeä ristitaitto.

  • Preeglaus

    Painanta, jossa kirjaimet ja kuva tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

  • Puhtaaksileikkaus

    Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa tai arkkien ympärileikkaus ennen painatusta.

  • Pulveroituminen

    Painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaan.

  • Puolisidos

    Kirja, jonka selkä ja kulmat ovat eri materiaalia kuin kannet.

  • Puuvapaa paperi

    Hiokkeeton paperi. Valmistettu kemiallisesta massasta.

  • Pystykoko

    Painotuote, jossa sivun korkeus on leveyttä suurempi.

  • Päällepainatus

    Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

  • Päällyste

    Painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Kts. pasta.

  • Pölyäminen

    Löysästi sitoutuneiden hiukkasten irtoaminen paperin pinnasta tai reunasta jatkojalotusprosesseissa.

  • Raakakoko

    Puhtaaksileikkaamaton paperin koko.

  • Raamattupaperi

    Erittäin ohut 15-30 g/m2 paperilaatu, joka on sitkeää ja läpikuultavaa.

  • Rasteri

    Kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarvittava menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina pisteinä.

  • Rasteritiheys

    Määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys mahdollinen.

  • Riisi

    500 arkkia paperia.

  • Ritsaus

    Paperitarra-arkille muotoon tehty viiltoleikkaus, jotta tarra voidaan helposti irrottaa liimataustasta.

  • SC-paperi

    Superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

  • Selluloosa

    Eli sellu, kemiallisella prosessilla valmistettua puumassaa.

  • Seripaino

    Painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle.

  • Sidonta

    Arkin sitominen liinalangalla.

  • Siistaus

    Keräyspaperissa olevan painovärin poisto.

  • Sileys

    Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

  • Silkkimatta (silk)

    Himmeäksi kiillotettu paperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

  • Sinikopio

    Arkki- tai sivuasemoiduista filmeistä tehty valokopio, missä painoelementit ovat paikoillaan. Usein viimeinen tarkistusvaihe ennen painamista.

  • Solid board

    Puhtaasta selluloosasta valmistettu, usein monikerroksinen kartonki.

  • Stanssaus

    Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

  • Stiftaus

    Eli hakanidonta, nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään metallisin hakasin toisiinsa.

  • Superkalanterointi

    Paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

  • Syväpaino

    Menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat painovärisyvänteet.

  • Sävykuva

    Originaalikuva, esim. valokuva, jossa on suuri joukko eri tummia sävyjä.

  • Sävyntoisto

    Originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

  • Taidepainopaperi

    Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- tai mattapintaisista paperilaaduista.

  • Taiveura

    Nuuttaamalla tavallisesti kartonkiin puristettu ura, joka helpottaa taittamista.

  • TCF (Totally Chlorine Free)

    TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

  • Termografia

    Tulostusmenetelmä, jossa tulostusjälki synnytetään lämmön avulla. Suorassa menetelmässä käytetään erikoispaperia ja epäsuorassa menetelmässä (vaha, sublimaatio) irroitetaan väriä värinauhasta.

  • Teräspainatus

    Painatusmenetelmä, jossa painettu aihe muodostaa kohokuvion.

  • Täyteaineet eli fillerit

    Hienojakoiset, useimmiten valkoiset aineet, jotka seostetaan sulppuun eli kuitujen ja muiden paperin raaka-aineiden vesilietteeseen.

  • UUSI SANASTOJUTTU
  • Uusiomassa

    Keräyspaperista valmistettu paperimassa.

  • Uusiopaperi

    Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

  • UV-lakkaus

    Ultraviolettivalolla kuivatettava lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.

  • Vaaleus

    Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

  • Valkaisu

    Massan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

  • Valupäällystys

    Korkeakiiltoinen erikoispäällystys, joka on saatu aikaan kuivattamalla materiaali kiillotettua metallisylinteriä vasten.

  • Vesileima

    Paperin valmistuksen yhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

  • Viirapuoli

    Paperinvalmistuksessa käytettävää seulamaista materiaalia vasten ollut paperin pinta.

  • Värintarve

    Kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2), joka tarvitaan paperille tietyn densiteetin saavuttamiseksi.

  • WF (Woodfree)

    Sellusta valmistettu paperi.

  • Ympäristömerkki

    Viranomaisten myöntämä merkki tuotteelle, joka täyttää viranomaisten kriteerit ympäristöasioiden suhteen. Merkkiä ei voida ostaa esim. hyväntekeväisyys- tms. tarkoituksiin. Kts. Joutsenmerkki.