AINEISTOINFO

OHJEITA ONNISTUNEEN PAINOAINEISTON TEKOON

Painettavan aineiston voi toimittaa meille juuri sellaisessa muodossa kuin se sinulla on. Me teemme siitä painoaineiston. Mikäli käytössäsi on jokin taitto-ohjelma, alla olevat ohjeet auttavat sinua rakentamaan hyvän painoaineiston.

TIEDOSTOMUODOT

Ensisijainen suositeltava tiedostomuoto on PDF. Muita suositeltavia ovat TIF, JPEG, EPS, AI ja PNG. Kuvien resoluutio eli tarkkuus olisi hyvä olla 300dpi (pistettä per tuuma). PDF:n muodostus tapahtuu tulostamalla joko suoraan PDF:ksi tai käyttämällä joistain ohjelmista löytyvää EXPORT- eli VIE-toimintoa.

VÄRIASETUKSET 4-VÄRI- JA MV-TÖISSÄ

Mikäli painotyö halutaan värillisenä, aineistossa on pyrittävä käyttämään neliväri- eli CMYK-värimaailmaa. Tällöin halutut sävyt toistuvat mahdollisimman hyvin. Jos aineistossa käytetään RGB-värejä, sävyt saattavat muuttua hieman, koska tällöin RGB-värimaailma simuloidaan CMYK-väreillä. Nelivärityönkulussa käytämme Europe ISO Coated FORGA 39-väriprofiilia mutta sen sisällyttäminen aineistoon ei ole pakollista. Mustavalkotöissä aineistossa on suositeltavaa käyttää ensisijaisesti harmaasävykuvia, koska nelivärikuvissa saattaa ilmetä liiallista tummuutta ja kuvan tukkoisuutta.

VIHKOTÖISSÄ HUOMIOITAVAA

Vihkotöissä sivumäärän tulee aina olla neljällä jaollinen. Ellei painettavia sivuja ole tarpeeksi, tyhjiä sivuja on lisättävä siten, että jaollisuus toteutuu. Aineisto tulee toimittaa sivuttain, ei aukeamittain. Kannet ja sisäsivut voivat olla erillisinä PDF:nä.

LEIKKAUSVARAT

Jos sivuissa/kuvissa on reunaan asti ulottuvia elementtejä (esim. kuvia tai väripalkkeja), on aineistossa huomioitava leikkausvarat (Bleed). Elementit tai kuvat jotka halutaan lopullisessa puhtaaksi leikatussa koossa reunaan asti, pitää viedä arkin yli leikkausvaran (Bleed) reunoihin. Leikkausvaraa on hyvä olla ainakin 3 mm sivun joka reunalla. Sisällytä leikkausmerkit (Cropmarks) mukaan tiedostoon. Aivan leikkauksen reunaan saakka tekstiä ei kannata kuitenkaan laittaa, koska leikkausvarat ovat kompensoimassa esim. paperin kutistumista tuotannossa. Tekstin ja muiden mukaan haluttavien elementtien sijainti puhtaaksi leikattavasta reunasta olisi suositeltavaa olla 2-3mm. Leikkausvarat

LEIKKASUVAROJEN (BLEED) TEKEMINEN INDESIGNISSA

InDesignissa ja muissa varsinaisissa taitto-ohjelmissa leikkausvarat määritetään uutta dokumenttia luodessa paperikoon yhteydessä. Jos dokumenttia luodessa leikkausvaroja ei ole määritelty, ne voidaan lisätä jälkikäteen valikon kohdasta ”File” --> ”Document Setup” --> ”Bleed”. Kaikki reunaan asti menevät elementit on vietävä dokumentin reunan yli leikkausvaran/bleedin reunaan asti. Bleedin reuna näkyy dokumentin ulkopuolella punaisena viivana (InDesign). Leikkausvarat ja –merkit on myös muistettava ottaa PDF:ää tehdessä mukaan. Esim. InDesignissa valinnan voi tehdä Export-vaiheessa ”Marks and Bleeds”-välilehdellä.